23.207, nr. 3c

Motie-Timmerman-Buck (CDA) c.s. inzake een in te dienen wetsvoorstel waarin de mogelijkheid voor beroep wordt gewijzigdIn deze motie wordt de regering verzocht om een wetsvoorstel in te dienen waarin beroep open zal staan op de familierechter in plaats van op de bestuursrechter.Kerngegevens

nummer 23.207, nr. 3c
ingediend 23 april 2002
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Op 23 april 2002 Aangehouden op 23 april 2002. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) Y.E.M.A. Timmerman-Buck
mede ondertekend door R.H. van de Beeten
G. Holdijk (SGP)
J. Kohnstamm
F. le Poole
dossier(s) Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (23.207)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie (Just.)

Bijzonderheden

De Eerste-Kamercommissie voor Justitie besprak op 7 oktober 2003 de brief van 22 september 2003 van de minister van Justitie over de stand van zaken met betrekking tot de toezeggingen gedaan tijdens de plenaire behandeling. Nader wordt bezien of de motie alsnog in stemming dient te worden gebracht of kan worden ingetrokken.