27.920 / 28.024, nr. 232e

Motie-Schuurman (ChristenUnie) c.s. inzake differentiatie van collegegelden voor internationale topmastersIn deze motie wordt de regering verzocht bij een volgende wetswijziging differentiatie van collegegelden voor de internationale topmasters mogelijk te maken.Kerngegevens

nummer 27.920 / 28.024, nr. 232e
ingediend 4 juni 2002
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 14 juni 2004 ingetrokken
indiener(s) E. Schuurman
mede ondertekend door A. Broekers-Knol (VVD)
H.M. Dupuis (VVD)
L. Ginjaar
E.H. Schuyer
dossier(s) Invoering van een bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (28.024)
Invoering van accreditatie in het hoger onderwijs (27.920)
behandelende commissie(s) commissie voor Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs

Bijzonderheden

De motie was op 11 juni 2002 aangehouden in afwachting van het verslag van de werkgroep-Reneman over het in kaart brengen van de voorwaarden waaraan een "topmaster", een gedifferentieerde master, zou moeten voldoen. De commissie voor Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs heeft op 6 april 2003 besloten na te gaan of de motie inmiddels overbodig is geworden.