27.216 / 27.482, nr. 145f

Motie-Wolfson (PvdA) c.s. inzake een meerjarig herstelplan voor achterstallig onderhoud aan infrastructuur en rollend materieel en voor een sociaal veiligheidsbeleidIn deze motie wordt de regering verzocht een meerjarig herstelplan te ontwikkelen voor het achterstallig onderhoud aan infrastructuur van en rollend materieel op het spoor en voor een sociaal veiligheidsbeleid op de stations en in de treinen. Tevens wordt verzocht bij de evalutatie van de Spoorwegwet in 2006 een nota aan te bieden over het voor en tegen van alternatieve beheersvormen.Kerngegevens

nummer 27.216 / 27.482, nr. 145f
ingediend 15 april 2003
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 6 mei 2003 aangenomen met algemene stemmen
indiener(s) D.J. Wolfson
mede ondertekend door G. van den Berg
M. Bierman
M.E. Bierman-Beukema toe Water
H. Eversdijk
J.J.M. van der Lans
J.C. Terlouw
D. van Vugt
dossier(s) Spoorwegwet (27.482)
Concessiewet personenvervoer per trein (27.216)
behandelende commissie(s) commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)

Bijzonderheden

  • De Eerste-Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat heeft op 7 september 2004 de briefPDF-document van de bewindspersonen van Verkeer en Waterstaat over de uitvoering van deze motie voor kennisgeving aangenomen.