29.200, A

Motie-Kox (SP) c.s. inzake instelling van een staatscommissie over de modernisering van het KoningschapIn deze motie wordt de regering verzocht een staatscommissie in te stellen om voorstellen te doen over mogelijkheden tot modernisering van het Koningschap.Kerngegevens

nummer 29.200, A
ingediend 21 oktober 2003
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 21 oktober 2003 ingetrokken
indiener(s) M.J.M. Kox (SP)
mede ondertekend door A.H. Meulenbelt
A.A.G.M. van Raak
T.M. Slagter-Roukema (SP)
D.J.B. de Wolff
dossier(s) Miljoenennota 2004 (29.200)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)