28.168, F

Motie-Soutendijk-Van Appeldoorn (CDA) c.s. inzake rapportage met betrekking tot verschillende aspecten van de werking van de Wet op de jeugdzorgIn deze motie wordt de regering verzocht om binnen twee jaar te rapporteren over de door de provincies en grootstedelijke regio's bereikte voortgang in de organisatie en stroomlijning van de jeugdzorg en over de opgedane ervaring bij de implementatie van de wet.

Tevens wordt de regering verzocht binnen twee jaar te rapporteren over de stand van zaken met betrekking tot de aanpassing van de Wet op de jeugdzorg ten aanzien van eenduidige financiering en aansturing.Kerngegevens

nummer 28.168, F
ingediend 6 april 2004
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 20 april 2004 aangenomen met algemene stemmen na stemming bij zitten en opstaan.
indiener(s) M.H.J. Soutendijk-van Appeldoorn
mede ondertekend door G. van den Berg
J. Hamel
J.J.M. van der Lans
A.G. Schouw
T.M. Slagter-Roukema (SP)
dossier(s) Wet op de jeugdzorg (28.168)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijzonderheden

Met de slotrapportagePDF-document van de Jeugdzorgbrigade heeft de regering aan deze motie voldaan.