29.463, D

Motie-Van der Lans (GroenLinks) c.s. inzake de onzorgvuldige handelswijze van de minister bij de parlementaire behandeling van de Wijziging van de HuursubsidiewetIn deze motie spreekt de Kamer haar mening uit dat de handelswijze van de minister bij de plenaire behandeling van de Wijziging van de Huursubsidiewet inzake de basishuur (29.463) als onzorgvuldig moet worden getypeerd.Kerngegevens

nummer 29.463, D
ingediend 29 juni 2004
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 29 juni 2004 ingetrokken
indiener(s) J.J.M. van der Lans
mede ondertekend door G. van den Berg
M.C. Meindertsma
A.A.G.M. van Raak
dossier(s) Wijziging van de Huursubsidiewet inzake de basishuur (29.463)
behandelende commissie(s) commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening