28.979, E

Motie-Van de Beeten (CDA) c.s. inzake de samenhang in het regeringsbeleid voor 2005 tussen curatieve en penitentiaire voorzieningenIn deze motie wordt de regering verzocht in de hoofdlijnen van het regeringsbeleid voor 2005 te voorzien in de noodzakelijke samenhang tussen curatieve en penitentiaire voorziening.Kerngegevens

nummer 28.979, E
ingediend 6 juli 2004
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 6 juli 2004 aangenomen met algemene stemmen op 6 juli 2004 na stemming bij zitten en opstaan.
indiener(s) R.H. van de Beeten
mede ondertekend door A.H.M. Dölle
G. Holdijk (SGP)
J. Kohnstamm
M.J.M. Kox (SP)
U. Rosenthal
I.Y. Tan
dossier(s) Verruiming van de mogelijkheden van meerpersoonscelgebruik (28.979)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie (Just.)

Bijzonderheden

De Eerste-Kamercommissie voor Justitie besprak op 13 september 2005 de briefPDF-document en de bijlagePDF-document van de minister van Justitie van 25 augustus 2005 inzake deze motie.

De Eerste-Kamercommissie voor Justitie heeft op 1 november 2005 besproken dat ze binnenkort van de voorzitter van de commissie een notitie over deze motie en het rapport van de commissie Houtman. De commissie neemt zich voor begin 2006 nader over dit onderwerp te spreken met de ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.