29.463, A

Motie-Van der Lans (GroenLinks) c.s. inzake het onttrekken van financiële middelen aan de toekomstige uitgaven voor de huursubsidie voordat het parlement zich daarover heeft uitgesprokenIn deze motie wordt de regering verzocht geen financiële middelen te onttrekken aan de toekomstige uitgaven voor de huursubsidie, zolang het parlement zich daarover niet heeft uitgesproken.Kerngegevens

nummer 29.463, A
ingediend 9 november 2004
bij de interpellatie-Van der Lans (GroenLinks) en Meidertsma (PvdA) over een mogelijke meevaller in de uitgaven voor de huursubsidie in relatie tot de plenaire behandeling van de Wijziging van de Huursubsidiewet
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 28 november 2006 ingetrokken
indiener(s) J.J.M. van der Lans
mede ondertekend door G. van den Berg
M.C. Meindertsma
A.A.G.M. van Raak
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Wijziging van de Huursubsidiewet inzake de basishuur (29.463)
behandelende commissie(s) commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Bijzonderheden

  • aangehouden op 16 november 2004