28.074, I

Motie-Sylvester (PvdA) c.s. inzake een aandeelhoudersovereenkomst welke aan beide Kamers moet worden voorgelegd voordat wordt overgegaan tot vervreemding van aandelen SchipholIn deze motie wordt de regering verzocht niet eerder over te gaan tot vervreemding van aandelen van Schiphol dan dat er een aandeelhoudersovereenkomst is gesloten die ter goedkeuring is voorgelegd aan beide Kamers.Kerngegevens

nummer 28.074, I
ingediend 20 juni 2006
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 27 juni 2006 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. PvdA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, SP, D66, OSF en LPF stemden voor.
indiener(s) J.J. Sylvester (PvdA)
mede ondertekend door G. van den Berg
J.J.M. van der Lans
A.A.G.M. van Raak
A.G. Schouw
E. van Thijn
dossier(s) Exploitatie luchthaven Schiphol (28.074)
behandelende commissie(s) commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)

Bijzonderheden