30.414, G

Motie-Linthorst (PvdA) c.s. inzake een voorstel om in de ontbrekende controle- en interventiemogelijkheden te voorzienIn deze motie wordt de regering verzocht om op de kortst mogelijke termijn, maar in elk geval nog in 2007, te komen met een voorstel om in de ontbrekende controle- en interventiemogelijkheden te voorzien.Kerngegevens

nummer 30.414, G
ingediend 28 november 2006
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 5 december 2006 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. ChristenUnie en SGP stemden tegen.
indiener(s) M.Y. Linthorst (PvdA)
mede ondertekend door H. ten Hoeve
E.M. Kalsbeek-Schimmelpenninck van der Oije
G.D. Minderman
H.S. Pruiksma
A.A.G.M. van Raak
E.H. Schuyer
dossier(s) Wet medezeggenschap op scholen (30.414)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs