30.218, I

Motie-Van der Lans (GroenLinks) c.s. inzake onderzoek naar grondpositiesIn deze motie wordt de regering verzocht om systematisch onderzoek mogelijk te maken dat zo nauwkeurig en concreet mogelijk inzicht biedt in de activiteiten en verworven rechten van partijen op de grondmarkt en de grondposities die deze inmiddels in Nederland hebben opgenomen.Kerngegevens

nummer 30.218, I
ingediend 22 mei 2007
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Op 5 juni 2007 Aangehouden op 5 juni 2007. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) J.J.M. van der Lans
mede ondertekend door M.Y. Linthorst (PvdA)
M.C. Meindertsma
A.G. Schouw
T.M. Slagter-Roukema (SP)
dossier(s) Wijziging Wet ruimtelijke ordening inzake grondexploitatie (30.218)
behandelende commissie(s) commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Bijzonderheden

De stemming over deze motie zou op 5 juni 2007 plaatsvinden. De heer Van der Lans heeft echter op die dag de motie aangehouden.