31.200 V, E

Motie-Van der Linden (CDA) c.s. inzake een structurele oplossing voor de financiering van de Raad van EuropaIn deze motie wordt de regering verzocht een structurele oplossing te vinden voor het budgettaire probleem van een bij de ontwikkeling van de Raad van Europa achterblijvende financiering en hiertoe met gelijkgezinde lidstaten van de Raad een initiatief te nemen.Kerngegevens

nummer 31.200 V, E
ingediend 22 april 2008
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 6 mei 2008 aangenomen met algemene stemmen na stemming bij zitten en opstaan
indiener(s) P.R.H.M. van der Linden (CDA)
mede ondertekend door A. Broekers-Knol (VVD)
J.H. Eigeman
H. ten Hoeve
R. Kuiper (ChristenUnie)
P.W.J. Peters
M.H.A. Strik (GroenLinks)
dossier(s) Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2008 (31.200 V)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercomissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties heeft op 2 december 2008 een verslag van een schriftelijk overleg  met de minister van Buitenlandse Zaken over de uitvoering van de Motie-Van der Linden c.s. (EK 31.200 V, E) besproken (EK 31.700 V, B). Op dezelfde dag heeft de commissie besloten een brief aan de minister van Buitenlandse Zaken te sturen over de uitvoering van de Motie-Van der Linden c.s.

De commissie heeft op 19 mei 2009 de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 20 april 2009 (EK 31.700 V, M) over onder andere deze motie, voor kennisgeving aangenomen.