30.657, G

Motie-Engels (D66) c.s. inzake het voorshands niet indienen van wetsvoorstellen voor een uitbreiding van de bevoegdheden van de burgemeesterIn deze motie wordt de regering verzocht voorlopig geen wetsvoorstellen voor een uitbreiding van de bevoegdheden van de burgemeester in te dienen dan nadat een algemene en integrale visie op de toekomstige aard en omvang van de bevoegdheden van de burgemeester en de gevolgen daarvan voor zijn positie in het lokale bestuur aan beide Kamers is voorgelegd.Kerngegevens

nummer 30.657, G
ingediend 30 september 2008
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus verworpen op 7 oktober 2008 na stemming bij zitten en opstaan. GroenLinks, SP, D66, OSF en de fractie-Yildirim stemden voor
indiener(s) J.W.M. Engels (D66)
mede ondertekend door H. ten Hoeve
N.K. Koffeman (PvdD)
A.C. Quik-Schuijt (SP)
A.G. Schouw
M.H.A. Strik (GroenLinks)
dossier(s) Wet tijdelijk huisverbod (30.657)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie (Just.)