30.657, H

Motie-Duthler (VVD) c.s. over een voorstel aan het parlement om een lacune te vullen met betrekking tot met het strafrecht vergelijkbare voorzieningenIn deze motie wordt de regering verzocht binnen een jaar een voorstel aan het parlement voor te leggen om een lacune, nl. te weinig met het strafrecht vergelijkbare voorzieningen, te vullen.Kerngegevens

nummer 30.657, H
ingediend 30 september 2008
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Ingetrokken op 30 september 2008.
indiener(s) A.W. Duthler (VVD)
mede ondertekend door R.H. van de Beeten
G.J. de Graaf (VVD)
A.C. Quik-Schuijt (SP)
U. Rosenthal
dossier(s) Wet tijdelijk huisverbod (30.657)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie (Just.)

Bijzonderheden

Naar aanleiding van de heeft de minister van Justitie bij brief van 17 november 2009 (EK 30.657, L) laten weten dat hij voornemens is aanvullend onderzoek te laten uitvoeren naar naar de ervaringen met de Wet tijdelijk huisverbod en in het bijzonder de procedure van verlenging van het huisverbod.