30.657, I

Motie-Dölle (CDA) c.s. over een verplichte rechterlijke toetsIn deze motie wordt de regering uitgenodigd voorstellen te doen die een verplichte rechterlijke toets bewerkstelligen.Kerngegevens

nummer 30.657, I
ingediend 30 september 2008
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Ingetrokken op 30 september 2008.
indiener(s) A.H.M. Dölle
mede ondertekend door R.H. van de Beeten
S.C. van Bijsterveld (CDA)
H. Franken (CDA)
A.A.E. Goyert
F.J.M. Werner
dossier(s) Wet tijdelijk huisverbod (30.657)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie (Just.)

Bijzonderheden

Naar aanleiding van de motie heeft de minister van Justitie bij brief van 17 november 2009 (EK 30.657, L) laten weten dat hij voornemens is aanvullend onderzoek te laten uitvoeren naar naar de ervaringen met de Wet tijdelijk huisverbod en in het bijzonder de procedure van verlenging van het huisverbod.