31.700, C

Motie-Werner (CDA) c.s. inzake het veilingsysteem voor de emissierechten van CO2 en het voorkomen van carbon leakageIn deze motie wordt de regering verzocht inzake het veilingsysteem voor de emissierechten van CO2 en het voorkomen van carbon leakage zo spoedig mogelijk helderheid te geven op basis van welke criteria welke sectoren tijdelijk uitgezonderd worden van veilen. Tevens wordt de regering verzocht er zorg voor te dragen dat het een nationale veiling betreft en dat de opbrengst teruggesluisd wordt naar de burgers en bedrijven.Kerngegevens

nummer 31.700, C
ingediend 4 november 2008
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 11 november 2008 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. GroenLinks, SP, PvdD en PvdA stemden tegen
indiener(s) F.J.M. Werner
mede ondertekend door G. van den Berg
H. Franken (CDA)
E. Schuurman
R. Willems
dossier(s) Miljoenennota 2009 (31.700)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)