31.780, J

Gewijzigde motie-Thissen (GroenLinks) c.s. over de voorbeeldfunctie van de Rijksoverheid als grootste werkgever van NederlandIn deze motie wordt de regering verzocht het aantal arbeidsplaatsen voor mensen met een WAJONG-uitkering bij de Rijksoverheid, als werkgever, in 2010 als ambitie op 1000 te stellen en vanaf 2011 als ambitie uit te gaan van 2% van het aantal fte’s.

De regering wordt opgeroepen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) soortgelijke afspraken te maken.Kerngegevens

nummer 31.780, J
ingediend 24 november 2009
gewijzigd 1 december 2009
behandelstatus gewijzigd
verworpen
toelichting behandelstatus Op 1 december 2009 Verworpen na stemming bij zitten en opstaan. GroenLinks en SP stemden voor.
indiener(s) C. P. Thissen (GroenLinks)
mede ondertekend door A. Elzinga (SP)
J.P. Laurier
G.A.T.M. Reuten (SP)
D. Yildirim
dossier(s) Bevorderen participatie jonggehandicapten door werk en arbeidsparticipatie (31.780)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)