31.780, H

Motie-Westerveld (PvdA) c.s. over een bevoegdheid van het UWV om het toestaan van de overstap van oud naar nieuwe regiem ongedaan te maken gedurende een zekere periode van bijvoorbeeld zes maandenIn deze motie wordt de regering verzocht het UWV gedurende een zekere periode van bijvoorbeeld zes maanden de bevoegdheid te geven om het toestaan van de overstap van oud naar nieuwe regiem ongedaan te maken. Kerngegevens

nummer 31.780, H
ingediend 24 november 2009
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 1 december 2009. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) M. Westerveld
mede ondertekend door A. Elzinga (SP)
A.A.E. Goyert
R. Kuiper (ChristenUnie)
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Bevorderen participatie jonggehandicapten door werk en arbeidsparticipatie (31.780)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)