31.780, I

Motie-Goyert (CDA) c.s. over de voorbeeld- en voortrekkersrol van de overheid als werkgeverIn deze motie wordt de regering verzocht haar inspanningen om de overheid als werkgever een voorbeeld- en voortrekkersrol te laten vervullen, aanzienlijk te vergroten en de Kamer begin 2012 te informeren over de resultaten op landelijk overheidsniveau.Kerngegevens

nummer 31.780, I
ingediend 24 november 2009
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 1 december 2009 aangenomen met algemene stemmen na stemming bij zitten en opstaan.
indiener(s) A.A.E. Goyert
mede ondertekend door R.H. van de Beeten
A. Elzinga (SP)
R. Kuiper (ChristenUnie)
M. Westerveld
dossier(s) Bevorderen participatie jonggehandicapten door werk en arbeidsparticipatie (31.780)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)