30.585, J

Gewijzigde motie-Duthler (VVD) c.s. over bestuursrechtspraakIn deze motie wordt de regering verzocht de regering bij de verdere organisatorische ontwikkeling van de bestuursrechtspraak en een mogelijk samengaan tussen de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en gespecialiseerde hoogste bestuursrechters als centraal uitgangspunt te nemen de behoefte dat bestuursrechtspraak onafhankelijk en professioneel is.Kerngegevens

nummer 30.585, J
ingediend 13 april 2010
gewijzigd 20 april 2010
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Op 20 april 2010 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. PvdA, VVD, OSF, D66, GroenLinks, SP en de fractie-Yildirim stemden voor.
indiener(s) A.W. Duthler (VVD)
mede ondertekend door A. Broekers-Knol (VVD)
B. Böhler
H. ten Hoeve
W.H. Huijbregts-Schiedon (VVD)
M.J.M. Kox (SP)
S. Schaap (VVD)
afgevallen ondertekenaar(s) E. Asscher
J.W.M. Engels (D66)
G.J. de Graaf (VVD)
A. Vliegenthart
dossier(s) Herstructurering van de Raad van State (30.585)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en voor Veiligheid en Justitie (V&J) hebben op 22 september 2015, mede in verband met toezegging T02031, het verslag van een schriftelijk overleg met de ministers van BZK en van V&J van 15 september 2015 (EK 30.585, N) over het kabinetsstandpunt naar aanleiding van de op 15 april 2015 consultatie over het wetsontwerp splitsing van de Raad van State en opheffing Centrale Raad van Beroep en College van Beroep voor het bedrijfsleven besproken. Naar aanleiding daarvan hebben de commissies bij brief van 25 september 2015 hun teleurstelling uitgesproken over de door de regering gevolgde procedure. De commissies beschouwen toezegging T02031 wel als voldaan. Het betreffende voorstel Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak (34.389) is op 20 januari 2016 bij de Tweede Kamer ingediend. De ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie hebben dat wetsvoorstel bij brief van 16 november 2016 (TK 34.389, nr. 23) ingetrokken.

De Eerste Kamercommissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en voor Veiligheid en Justitie (V&J) spraken op 27 oktober 2015 informeel met de Raad van State over de kabinetsplannen voor splitsing van de Raad van State en opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

De commissies voerden op 8 september 2015 een informeel gesprek met de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep over de herziening van de bestuursrechtspraak. Op 10 november 2015 spraken de commissies informeel met de president en de vicepresidenten van de Hoge Raad over onder andere de herziening van de bestuursrechtspraak.