30.585, I

Motie-Engels (D66) c.s. over het betrekken van institutionele aanpassingen bij het neergelegde perspectief op meer eenheid in de bestuursrechtspraakIn deze motie wordt de regering verzocht bij de verdere uitvoering van het in de brief van 21 januari 2010 neergelegde perspectief op meer eenheid in de bestuursrechtspraak (EK 30.585, G) institutionele aanpassingen daarbij nadrukkelijk te betrekken.Kerngegevens

nummer 30.585, I
ingediend 13 april 2010
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 20 april 2010 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen
indiener(s) J.W.M. Engels (D66)
mede ondertekend door B. Böhler
A.W. Duthler (VVD)
J.A.M. Hendrikx
G. Holdijk (SGP)
M.J.M. Kox (SP)
K. Putters
dossier(s) Herstructurering van de Raad van State (30.585)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en voor Veiligheid en Justitie (V&J) hebben op 22 september 2015, mede in verband met toezegging T02031, het verslag van een schriftelijk overleg met de ministers van BZK en van V&J van 15 september 2015 (EK 30.585, N) over het kabinetsstandpunt naar aanleiding van de op 15 april 2015 consultatie over het wetsontwerp splitsing van de Raad van State en opheffing Centrale Raad van Beroep en College van Beroep voor het bedrijfsleven besproken.Naar aanleiding daarvan hebben de commissies bij brief van 25 september 2015 hun teleurstelling uitgesproken over de door de regering gevolgde procedure. De commissies beschouwen toezegging T02031 wel als voldaan. Het betreffende voorstel Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak (34.389) is op 20 januari 2016 bij de Tweede Kamer ingediend. De ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie hebben dat wetsvoorstel bij brief van 16 november 2016 (TK 34.389, nr. 23) ingetrokken.

De commissies spraken op 27 oktober 2015 informeel met de Raad van State over de kabinetsplannen voor splitsing van de Raad van State en opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

De commissies voerden op 8 september 2015 een informeel gesprek met de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep over de herziening van de bestuursrechtspraak. Op 10 november 2015 spraken de commissies informeel met de president en de vicepresidenten van de Hoge Raad over onder andere de herziening van de bestuursrechtspraak.