32.500, I

Motie-Noten (PvdA) c.s. over afzien van de verhoging van de btw op de podiumkunstenIn deze motie wordt de regering verzocht af te zien van het voornemen de podiumkunsten per 1 januari 2011 onder het algemene btw-tarief te brengen.Kerngegevens

nummer 32.500, I
ingediend 7 december 2010
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 14 december 2010 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, PvdA, PvdD, GroenLinks, OSF, D66, SP en Fractie-Yildirim stemden voor
indiener(s) H.C.P. Noten
mede ondertekend door J.W.M. Engels (D66)
H. ten Hoeve
N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
E. Schuurman
C. P. Thissen (GroenLinks)
D. Yildirim
dossier(s) Miljoenennota 2011 (32.500)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

De minister-president, minister van Algemene Zaken a.s., heeft de Kamer bij brief van 20 december 2010 (EK 32.500, S) geïnformeerd over het standpunt van het kabinet met betrekking tot deze motie.

Nieuws: