31.389, N

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over nationale wetgevingIn deze motie wordt de regering verzocht zich in te zetten voor het behoud van eigen wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn die - waar nodig - verder gaat dan Europese regelgeving.Kerngegevens

nummer 31.389, N
ingediend 10 mei 2011
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 31 mei 2011 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, OSF, PvdD, SP, GroenLinks en Fractie-Yildirim stemden voor.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door B. Böhler
P.W.J. Peters
G.A.T.M. Reuten (SP)
C. Slager
dossier(s) Wet dieren (31.389)
behandelende commissie(s) commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)