33.000, D

Motie-Van Boxtel (D66) c.s. over het toevoegen van 100 miljoen aan de begroting van OCWIn deze motie wordt de regering verzocht, gelet op het ook door haar onderschreven belang van noodzakelijke investeringen in de kenniseconomie, een extra bedrag van 100 miljoen euro toe te voegen aan de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2012.Kerngegevens

nummer 33.000, D
ingediend 25 oktober 2011
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 1 november 2011 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor
indiener(s) R.H.L.M. van Boxtel (D66)
mede ondertekend door M.A.M. Barth (PvdA)
N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
R. Kuiper (ChristenUnie)
C.A. de Lange (OSF)
J.G. Nagel (50PLUS)
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Miljoenennota 2012 (33.000)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)