33.000, G

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over een samenhangende aanpak van de crises in de wereldIn deze motie wordt de regering verzocht de Kamer te rapporteren welke initiatieven ze heeft ontplooid en voornemens is te ontplooien, zowel nationaal als internationaal, om te komen tot de ontwikkeling van scenario's waarin de crises waar de wereldbevolking mee kampt, in samenhang worden aangepakt.Kerngegevens

nummer 33.000, G
ingediend 25 oktober 2011
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 1 november 2011 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door R.H.L.M. van Boxtel (D66)
M.J.M. Kox (SP)
R. Kuiper (ChristenUnie)
C.A. de Lange (OSF)
J.G. Nagel (50PLUS)
C. P. Thissen (GroenLinks)
A. Vliegenthart
dossier(s) Miljoenennota 2012 (33.000)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)