33.000, M

Motie-Backer (D66) c.s. over een volwaardige Europese toezichthouder op bankenIn deze motie wordt de regering verzocht in de EU met voorrang na te streven dat er een volwaardige Europese toezichthouder op banken ontstaat.Kerngegevens

nummer 33.000, M
ingediend 22 november 2011
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 29 november 2011 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, PvdD, D66, OSF en 50PLUS stemden voor
indiener(s) J.P. Backer (D66)
mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks)
N.K. Koffeman (PvdD)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Miljoenennota 2012 (33.000)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 8 september 2015 de brief van de minister van Financiën van 29 juni 2015 (EK 34.000 IX, D) over onder andere de uitvoering van de onderhavige motie voor kennisgeving aangenomen.