33.000, N

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over adequate publieke externe controle van het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM)In deze motie wordt de regering verzocht zich bij de totstandkoming van het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM) in te zetten op een wijze die erop gericht is de zorgen zoals geuit door de Europese rekenkamers weg te nemen.Kerngegevens

nummer 33.000, N
ingediend 22 november 2011
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 29 november 2011 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door P. Ester (ChristenUnie)
C.A. de Lange (OSF)
J.G. Nagel (50PLUS)
G.A.T.M. Reuten (SP)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Miljoenennota 2012 (33.000)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)