31.571, F

Motie-Schrijver (PvdA) c.s. over de verbetering van het dierenwelzijn tijdens het gehele traject van de (onbedwelmde) rituele slachtIn deze motie wordt de regering verzocht om in overleg met experts en betrokken organisaties, waaronder het CMO en het NIK, te werken aan verbetering van het dierenwelzijn tijdens het gehele traject van de (onbedwelmde) rituele slacht (1), voor zowel de reguliere industriële slacht als de (onbedwelmde) rituele slacht kwaliteitseisen te ontwikkelen voor onder meer de opleiding van vervoerders en slachters, voor de organisatie van slachthuizen, alsmede voor een goede behandeling van dieren voor en tijdens de slacht gebaseerd op "best practices" gericht op verbetering van dierenwelzijn (2) en om voldoende capaciteit vrij te maken ten behoeve van het toezicht op de naleving van deze kwaliteitscriteria alsmede de handhaving daarvan (3).Kerngegevens

nummer 31.571, F
ingediend 13 december 2011
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 19 juni 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, D66 stemden voor
indiener(s) N.J. Schrijver (PvdA)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
P. Ester (ChristenUnie)
G. Holdijk (SGP)
S. Schaap (VVD)
G.H. Terpstra (CDA)
dossier(s) Initiatiefvoorstel-Thieme over het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (31.571)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)