31.571, G

Motie-Vos (GroenLinks) c.s. over de verbetering van het dierenwelzijn in de periode voorafgaand aan de slachtIn deze motie wordt de regering verzocht om met voorstellen te komen voor extra regels met betrekking tot het houden van dieren, het transport en de leefruimte, en voor meer stringente handhaving. Kerngegevens

nummer 31.571, G
ingediend 13 december 2011
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 19 juni 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, PvdA, CDA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, 50PLUS en OSF stemden voor
indiener(s) M.B. Vos (GroenLinks)
mede ondertekend door N.K. Koffeman (PvdD)
C.A. de Lange (OSF)
J.G. Nagel (50PLUS)
A. Vliegenthart
dossier(s) Initiatiefvoorstel-Thieme over het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (31.571)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)