31.571, P

Gewijzigde motie-Vliegenthart (SP) c.s. over het dierenwelzijn in grootschalige industriële vleesproductieIn deze motie wordt de regering verzocht om de Kamer voor 1 oktober 2012 een notitie voor te leggen die meer inzicht verschaft in de huidige gang van zaken bij het grootschalige industriële vleesproductie en maatregelen voorstelt om het dierenwelzijn voor en tijdens de slacht beter te beschermen.Kerngegevens

nummer 31.571, P
ingediend 13 december 2011
gewijzigd 19 juni 2012
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, PvdA, PVV, GroenLinks, SP, D66, PvdD, 50PLUS en OSF stemden voor
indiener(s) A. Vliegenthart
mede ondertekend door M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
C.A. de Lange (OSF)
J.G. Nagel (50PLUS)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Initiatiefvoorstel-Thieme over het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (31.571)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)