32.376, E

Motie-Smaling (SP) c.s. over het multimodaal willen aanbesteden van het openbaar vervoer door de stadsregio AmsterdamIn deze motie wordt de regering verzocht de stadsregio Amsterdam zelf te laten beslissen hoe de aanbesteding wordt vormgegeven en dat de deadline voor deze stadsregio wordt verschoven naar 1 januari 2015Kerngegevens

nummer 32.376, E
ingediend 17 april 2012
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 8 mei 2012 ingetrokken
indiener(s) E.M.A. Smaling
mede ondertekend door N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
H.C.P. Noten
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Wijziging Wet personenvervoer 2000 in verband met een verordening betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg (32.376)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)