32.549, I

Motie-Franken (CDA) c.s. over het bereiken van overeenstemming voor de zomer van 2012 of dat er in elk geval belangrijke stappen in die richting zijn genomenIn deze motie wordt de regering verzocht om actieve ondersteuning te verlenen aan de Europese Unie bij het ontwikkelen van een betekenisvolle Do Not Track standaard. Tevens wordt de regering verzocht om een overleg te faciliteren tussen de toezichthouders, de advertentiebranche en consumenten, waardoor maximale duidelijkheid ontstaat over de reikwijdte van deze bepaling. Kerngegevens

nummer 32.549, I
ingediend 8 mei 2012
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 15 mei 2012 ingetrokken
indiener(s) H. Franken (CDA)
mede ondertekend door W.L.J. Bröcker (VVD)
P. Ester (ChristenUnie)
G. Holdijk (SGP)
H.C.P. Noten
G.A.T.M. Reuten (SP)
dossier(s) Implementatie van herziene telecommunicatierichtlijnen (32.549)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)