32.549, J

Motie-Ester (ChistenUnie) c.s. inzake de mogelijkheid voor aanbieders van internettoegangsdiensten om tegemoet te komen aan een uitdrukkelijk verzoek van de abonnee om diensten of toepassingen op grond van door de abonnee gespecificeerde ideele motieven te belemmerenIn deze motie wordt de regering verzocht de mogelijkheid te creëren voor aanbieders van

internettoegangsdiensten om tegemoet te komen aan een uitdrukkelijk verzoek van de abonnee om diensten of toepassingen op grond van door de abonnee gespecificeerde ideële motieven te belemmeren, mits de aanbieder de abonnee voor dit verzoek geen geldelijk of ander voordeel

biedt en de aanbieder de mogelijkheid om aan een dergelijk verzoek te voldoen reeds voor 1 juni 2011 aanbood.Kerngegevens

nummer 32.549, J
ingediend 8 mei 2012
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 15 mei 2012 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. ChristenUnie, CDA, SP en SGP stemden voor
indiener(s) P. Ester (ChristenUnie)
mede ondertekend door W.L.J. Bröcker (VVD)
H. Franken (CDA)
G. Holdijk (SGP)
G.A.T.M. Reuten (SP)
dossier(s) Implementatie van herziene telecommunicatierichtlijnen (32.549)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)