32.549, K

Motie-Bröcker (VVD) c.s. over rechtvaardiging voor afwijking van Europese richtlijnenIn deze motie wordt de regering verzocht om in de toekomst niet te anticiperen op Europese regelgeving, wanneer er Europese voorstellen zijn die hetzelfde onderwerp en doel hebben en waarover de besluitvorming nog niet is afgerond, tenzij daarvoor een acute noodzaak is.Kerngegevens

nummer 32.549, K
ingediend 8 mei 2012
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 15 mei 2012. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) W.L.J. Bröcker (VVD)
mede ondertekend door P. Ester (ChristenUnie)
H. Franken (CDA)
G. Holdijk (SGP)
dossier(s) Implementatie van herziene telecommunicatierichtlijnen (32.549)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)