31.549, E

Motie-Schrijver (PvdA) c.s. inzake het vragen van geen overdreven en hoge leges voor het aanvragen van een verblijfsvergunning in NederlandIn deze motie wordt de regering verzocht overeenkomstig de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie geen "overdreven en hoge leges" behoort te vragen aan vreemdelingen die een aanvraag voor een verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland indienen.Kerngegevens

nummer 31.549, E
ingediend 15 mei 2012
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 22 mei 2012 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. D66, PvdD, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP en OSF stemden voor
indiener(s) N.J. Schrijver (PvdA)
mede ondertekend door Th.C. de Graaf (D66)
P.L. Meurs
A.C. Quik-Schuijt (SP)
E.M. Sent (PvdA)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
A. Vliegenthart
dossier(s) Invoering visumplicht voor vreemdelingen (31.549)
behandelende commissie(s) commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)