32.640, G

Motie-Backer (D66) c.s. inzake vaststelling van een herzien beoordelingskader door de Inspectie van het OnderwijsIn deze motie wordt de regering verzocht de onderwijstijd optimaal in te richten, de arbeidsvoorwaarden met sociale partners en de organisatie van de school in goede balans uit te werken en suggesties te doen voor verbetering van het medezeggenschap regime.Kerngegevens

nummer 32.640, G
ingediend 19 juni 2012
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 26 juni 2012 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, 50PLUS en PvdD stemden voor
indiener(s) J.P. Backer (D66)
mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
R. Kuiper (ChristenUnie)
M.Y. Linthorst (PvdA)
dossier(s) Wijziging Wet op het voortgezet onderwijs inzake onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties (32.640)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)