32.440, M

Gewijzigde motie-Reuten (SP) c.s. over de aanpassing van artikel 2.81 bij de eerstvolgende relevante herziening van de wet



In deze motie wordt de regering verzocht om alsdan in of aan artikel 2.81 toe te voegen dat opdrachtgevers gehouden zijn om de genoemde niet-naleving van de overeenkomst te melden bij de Inspectie SZW.



Kerngegevens

nummer 32.440, M
ingediend 23 oktober 2012
gewijzigd 30 oktober 2012
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Op 30 oktober 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Voor stemden PvdA, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, PvdD, OSF en 50PLUS
indiener(s) G.A.T.M. Reuten (SP)
mede ondertekend door M.B. Vos (GroenLinks)
afgevallen ondertekenaar(s) M.A.M. Barth (PvdA)
P. van Dijk (PVV)
A.C. Quik-Schuijt (SP)
K.G. de Vries (PvdA)
dossier(s) Aanbestedingswet 20.. (32.440)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)