33.400, T

Gewijzigde motie-Engels (D66) c.s. over de visie van de regering op de beginselen van de rechtsstaat en het strafrechtIn deze motie wordt de regering verzocht aan de Kamer haar visie kenbaar te maken op de inhoud en de ontwikkeling van de rechtsstaat en de beginselen van het strafrecht en daarbij in het bijzonder in te gaan op de in het regeerakkoord 'Bruggen slaan' aangekondigde wetsvoorstellen.Kerngegevens

nummer 33.400, T
ingediend 4 december 2012
gewijzigd 4 december 2012
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Op 11 december 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de SGP stemde tegen
indiener(s) J.W.M. Engels (D66)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
Th.C. de Graaf (D66)
N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
R. Kuiper (ChristenUnie)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
A. Vliegenthart
dossier(s) Miljoenennota 2013 (33.400)

Bijzonderheden

In deze gewijzigde motie is de derde overweging van de oorspronkelijke motie geschrapt.