33.135, G

Motie-Vos (GroenLinks) c.s. over een integrale visie op natuurbeschermingIn deze motie wordt de regering verzocht om op korte termijn te voorzien in een integrale visie op natuurbescherming en de Kamers daarover te berichten.Kerngegevens

nummer 33.135, G
ingediend 19 maart 2013
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 26 maart 2013. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) M.B. Vos (GroenLinks)
mede ondertekend door N.K. Koffeman (PvdD)
C.A. de Lange (OSF)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
A. Vliegenthart
dossier(s) Permanent maken Crisis- en herstelwet en aanbrengen verbeteringen inzake het omgevingsrecht (33.135)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)