33.400 IV, V

Motie-Ester (ChristenUnie) c.s. over een structureel actieprogramma ter verbetering van de naleving van kinderrechten op de BES-eilandenIn deze motie wordt de regering verzocht tot een structureel actieprogramma te komen ter verbetering van de naleving van kinderrechten op de BES-eilanden, waarin de beleidsreacties van de betrokken ministeries worden betrokken en de Kamer daarover te rapporteren.Kerngegevens

nummer 33.400 IV, V
ingediend 4 juni 2013
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 11 juni 2013. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) P. Ester (ChristenUnie)
mede ondertekend door S.C. van Bijsterveld (CDA)
H. Franken (CDA)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
C.A. de Lange (OSF)
A.C. Quik-Schuijt (SP)
dossier(s) Begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2013 (33.400 IV)
behandelende commissie(s) commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)