33.400 IV, X

Gewijzigde motie-Quik-Schuijt (SP) c.s. over het beperken van de gezondheidsschade als gevolg van de aanwezigheid van de Isla-raffinaderijIn deze motie wordt de regering verzocht, indien de regering van Curaçao Nederland vraagt om ondersteuning bij het handhaven van de milieunormen, dan wel bij het afsluiten van een nieuw contract voor de raffinaderij, deze ondersteuning te bieden en daarbij zoveel mogelijk de vorige eigenaar en de huidige gebruiker te betrekken. Ook wordt verzocht de Kamer op de hoogte te houden van de voortgang van dit overleg.Kerngegevens

nummer 33.400 IV, X
ingediend 4 juni 2013
gewijzigd 18 juni 2013
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 18 juni 2013 aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.
indiener(s) A.C. Quik-Schuijt (SP)
mede ondertekend door P. Ester (ChristenUnie)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
Th.C. de Graaf (D66)
M.Y. Linthorst (PvdA)
dossier(s) Begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2013 (33.400 IV)
behandelende commissie(s) commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)