33.192, H

Motie-Witteveen (PvdA) c.s. over het terugdringen van de bewaartermijn van tien naar vijf jaarIn deze motie wordt de regering verzocht de bewaartermijn van tien naar vijf jaar terug te brengen.Kerngegevens

nummer 33.192, H
ingediend 18 november 2013
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 10 december 2013 Na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.VVD, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, PvdD en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) W.J. Witteveen
mede ondertekend door J. Beuving (PvdA)
A.M.V. Gerkens (SP)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
K.G. de Vries (PvdA)
dossier(s) Gebruik biometrie bij identificatie vreemdelingen (33.192)
behandelende commissie(s) commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)