33.157, I

Motie-Bruijn (VVD) c.s. over het moment van afnemen van de centrale eindtoetsIn deze motie wordt de regering verzocht om de centrale eindtoets zo veel als mogelijk direct aan het begin van de in de wet genoemde periode tussen half april en half mei af te (laten) nemenKerngegevens

nummer 33.157, I
ingediend 3 december 2013
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 10 december 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.PVV, VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, D66, OSF en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) J.A. Bruijn (VVD)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
G. Holdijk (SGP)
M.Y. Linthorst (PvdA)
P.E.M.S. Lokin-Sassen (CDA)
R. Sörensen (PVV)
dossier(s) Centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs (33.157)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)