33.157

Centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijsHet wetsvoorstel regelt dat alle leerlingen in het basisonderwijs een verplichte centrale eindtoets voor Nederlandse taal en voor rekenen-wiskunde afleggen en dat alle scholen in het primair onderwijs gebruik maken van een leerling- en onderwijsvolgsysteem waarmee de ontwikkeling van iedere leerling afzonderlijk en van de school als geheel wordt gevolgd.

Verder wordt in het wetsvoorstel geregeld dat naast de centrale eindtoets een toets voor wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/biologie) kan worden afgenomen. De scholen bepalen zelf of deze toets bij de leerlingen wordt afgenomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 9 april 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. CDA, VVD, 50PLUS, D66 en PvdA stemden voor.

De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 3 december 2013. Tijdens dat debat werden de motie-Bruijn (VVD) c.s. over de inrichting, samenstelling en werkwijze van de Expertgroep (EK, H) en de motie-Bruijn (VVD) c.s. over het moment van afnemen van de centrale eindtoets (EK, I) ingediend. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 december 2013 na stemming bij zitten en op staan aangenomen. De fracties van PVV, VVD, PvdA, CDA, D66 en 50PLUS stemden voor. De motie-Bruijn (VVD) c.s. over de inrichting, samenstelling en werkwijze van de Expertgroep (EK, H) is op 10 december 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van OSF stemde tegen. De motie-Bruijn (VVD) c.s. over het moment van afnemen van de centrale eindtoets (EK, I) is eveneens op 10 december 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fracties van PVV, VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, D66, OSF en 50PLUS stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

31 januari 2012

titel

Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

111
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-111] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-111] documenten