CVIII, F

Motie-De Vries (PvdA) c.s. over een onderzoek naar de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van organisaties, die het grondwerk doen voor de standaardisering van beveiligingsprotocollenIn deze motie wordt de regering verzocht te onderzoeken hoe onafhankelijk en betrouwbaar organisaties zijn, die het grondwerk doen voor de standaardisering van beveiligingsprotocollen en de Kamer over de bevindingen en conclusies in te lichten.Kerngegevens

nummer CVIII, F
ingediend 23 september 2014
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan aangenomen op 7 oktober 2014. VVD, PVV en OSF stemden tegen.
indiener(s) K.G. de Vries (PvdA)
mede ondertekend door R.H.L.M. van Boxtel (D66)
H. Franken (CDA)
A.M.V. Gerkens (SP)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
dossier(s) Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CVIII)
behandelende commissie(s) commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)

Bijzonderheden

De commissies gaan vragen wanneer een brief over de uitvoering van deze motie verwacht kan worden.