CVIII, G

Motie-De Vries (PvdA) c.s. over het door inlichtingen- en veiligheidsdiensten openbaar maken van internet kwetsbaarhedenIn deze motie wordt de regering verzocht waarborgen te creëren waardoor inlichtingen- en veiligheidsdiensten internet kwetsbaarheden openbaar maken en de Kamer over de aard daarvan in te lichten.Kerngegevens

nummer CVIII, G
ingediend 23 september 2014
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan aangenomen op 7 oktober 2014.De fractie van de PVV stemde tegen.
indiener(s) K.G. de Vries (PvdA)
mede ondertekend door R.H.L.M. van Boxtel (D66)
H. Franken (CDA)
A.M.V. Gerkens (SP)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
dossier(s) Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CVIII)
behandelende commissie(s) commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)