CVIII, H

Motie-De Vries (PvdA) c.s. over overleg met de Verenigde Staten over de bescherming van de privacy van alle burgersIn deze motie wordt de regering verzocht in overleg met de Verenigde Staten in bilateraal verband en in het kader van de Europese Unie, met kracht na te streven dat het recht van burgers op privacy op gelijke voet wordt beschermd voor eigen burgers en die van andere landen.Kerngegevens

nummer CVIII, H
ingediend 23 september 2014
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan aangenomen op 7 oktober 2014. VVD, PVV en OSF stemden tegen.
indiener(s) K.G. de Vries (PvdA)
mede ondertekend door H. Franken (CDA)
A.M.V. Gerkens (SP)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
dossier(s) Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CVIII)
behandelende commissie(s) commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)