33.972, M

Motie-Postema (PvdA) c.s. over het aanpassen van het strategisch beleggingsbeleid door pensioenfondsenIn deze motie wordt de regering verzocht pensioenfondsen de mogelijkheid te bieden hun strategische beleggingsbeleid aan te passen in geval omstandigheden hiertoe nopen, zoals bijvoorbeeld bij de overgang naar een nieuw pensioencontract of bij de herziening van de parameters zoals deze worden vastgesteld door de regering, mits de evaluatie en herbeoordeling van het strategisch beleggingsbeleid, zoals genoemd in het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen artikel 13.a Beleggingsbeleid, lid 5 daartoe aanleiding geeft, en mits een fonds bij de toezichthouder DNB kan aantonen dat deze aanpassing consistent is met het geformuleerde beleid en de haalbaarheid van de toezegging.Kerngegevens

nummer 33.972, M
ingediend 16 december 2014
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Ingetrokken op 16 december 2014
indiener(s) A. Postema (PvdA)
mede ondertekend door J. Beuving (PvdA)
A.L. Koning (PvdA)
J.G. Vlietstra (PvdA)
K.G. de Vries (PvdA)
dossier(s) Wet aanpassing financieel toetsingskader (33.972)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)