34.166, D

Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over de verdeling van asielzoekers en vluchtelingen over de lidstaten van de EUIn deze motie wordt de regering verzocht om het principe van (her)verdeling van asielzoekers en vluchtelingen over de EU lidstaten actief te ondersteunen en zich in te spannen voor een brede aanvaarding ervan binnen de EU.Kerngegevens

nummer 34.166, D
ingediend 19 mei 2015
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 26 mei 2015 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, PvdD en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) M.H.A. Strik (GroenLinks)
mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks)
A. Elzinga (SP)
N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
dossier(s) Staat van de Europese Unie 2015 en Voorzitterschapseditie voor het jaar 2016 (34.166)
behandelende commissie(s) commissie voor Europese Zaken (EUZA)