34.166, E

Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over het nakomen van de search- en rescueverplichtingen bij de bestrijding van mensensmokkelIn deze motie wordt de regering verzocht zich bij de bestrijding van mensensmokkel ervoor in te zetten dat de EU ook bij deze acties altijd de search- en rescueverplichtingen van het recht van de zee én de verplichtingen van het Vluchtelingenverdrag en het EVRM zal nakomen.Kerngegevens

nummer 34.166, E
ingediend 19 mei 2015
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 26 mei 2015 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, PvdD en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) M.H.A. Strik (GroenLinks)
mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks)
A. Elzinga (SP)
N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
N.J. Schrijver (PvdA)
dossier(s) Staat van de Europese Unie 2015 en Voorzitterschapseditie voor het jaar 2016 (34.166)
behandelende commissie(s) commissie voor Europese Zaken (EUZA)